TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN TẠI SKY88.LUXURY

Bản quyền tại SKY88.LUXURY bao gồm tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin trong website. không ai được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của SKY88.

Các nội dung được tuyên bố bản quyền tại SKY88.LUXURY

Các nội dung thuộc bản quyền của SKY88.LUXURY bao gồm:

 • Toàn bộ nội dung trên website, bao gồm văn bản, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin.
 • Các thương hiệu, chi nhánh hoặc dịch vụ của  SKY88.LUXURY hoặc các bên thứ ba khác.
 • Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu website của  SKY88.LUXURY.

Các hành xâm hại bản quyền tại SKY88.LUXURY

Các hành vi được cho là cố tình vi phạm bản quyền của SKY88 bao gồm:

 • Cố ý hay vô ý sao chép nội dung của website SKY88.LUXURY.
 • Sửa đổi nội dung của website SKY88.LUXURY.
 • Sử dụng nội dung của website SKY88.LUXURY dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của  SKY88.LUXURY.

Các hình thức xử lý hành vi xâm phạm bản quyền

SKY88.LUXURY có quyền sử dụng mọi biện pháp pháp lý để xử lý các hành vi mà người dùng vi phạm bản quyền của mình. Các hình thức xử lý xâm phạm bản quyền có thể bao gồm:

 • Yêu cầu người vi phạm từ bỏ hành vi xâm phạm trái phép.
 • Yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại.
 • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý nếu người vi phạm không từ bỏ hành vi.

Quyền lợi của người sử dụng website

Người sử dụng website SKY88.LUXURY có quyền sử dụng nội dung của website cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Người sử dụng website không được phép sử dụng nội dung của website cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự cho phép bằng văn bản của  SKY88.LUXURY.

Tại sao SKY88.LUXURY cần phải bảo vệ bản quyền

Bảo vệ bản quyền là việc đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu tác phẩm, sáng chế, nhãn hiệu,… Việc bảo vệ bản quyền giúp khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của nhà cái SKY88 nói riêng và cộng đồng nhà cái thế giới nói chung.

Khuyến nghị đối với người dùng

Để tránh vi phạm bản quyền, người sử dụng website SKY88.LUXURY nên thận trọng những điều kiện sau:

 • Chỉ sử dụng nội dung của website cho mục đích cá nhân, phi thương mại.
 • Tìm hiểu kỹ các quy định về bản quyền trước khi sử dụng nội dung của website.
 • Liên hệ với SKY88.LUXURY để được cấp phép sử dụng nội dung nếu cần thiết.

Kết luận

Bản quyền là một vấn đề quan trọng cần được bảo vệ. Việc hiểu rõ các quy định về bản quyền sẽ giúp người sử dụng website  SKY88.LUXURY sử dụng nội dung của website một cách hợp pháp và tránh vi phạm pháp luật.