Chính Sách Bảo Mật Tại SKY88

Chính sách bảo mật tại SKY88 là luôn đặt quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi có cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn và bảo mật.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

SKY88 thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng khi họ truy cập trang web của chúng tôi, để lại bình luận, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chi tiết gồm những dữ liệu cá nhân sau :

 • Thông tin đăng nhập của khách hàng gồm : tên người dùng, mật khẩu, email
 • Thông tin cá nhân của khách hàng gồm : họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại
 • Thông tin hoạt động của khách hàng gồm : lịch sử truy cập, lịch sử giao dịch

Chúng tôi dùng dữ liệu này để sử dụng vào mục đích gì?

Chúng tôi dùng dữ liệu này để sử dụng vào mục đích gì?
Chúng tôi dùng dữ liệu này để sử dụng vào mục đích gì?

SKY88 sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để tối ưu tính hiệu quả bao gồm :

 • Cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi: Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng để xác thực danh tính, tạo tài khoản, cung cấp dịch vụ cá cược, thanh toán và trả thưởng.
 • Quản lý tài khoản của khách hàng: Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng để quản lý tài khoản, bao gồm xác minh thông tin, cập nhật thông tin và bảo mật tài khoản.
 • Liên hệ với khách hàng: Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng để liên hệ với khách hàng, bao gồm gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và hỗ trợ khách hàng.
 • Cải thiện trải nghiệm của khách hàng: Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, bao gồm cá nhân hóa nội dung, đề xuất sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với ai?

SKY88 chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Các bên thứ ba mà SKY88 có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: SKY88 có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ cho SKY88, chẳng hạn như xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Các cơ quan chính phủ: SKY88 có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với các cơ quan chính phủ khi có yêu cầu hợp pháp.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu bao lâu?

SKY88 lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Cụ thể, SKY88 lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng như sau:

 • Thông tin đăng nhập: Được lưu trữ trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của SKY88.
 • Thông tin cá nhân: Được lưu trữ trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của SKY88 và trong vòng 5 năm sau khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ.
 • Thông tin hoạt động: Được lưu trữ trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của SKY88 và trong vòng 5 năm sau khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ.

Các quyền của khách hàng đối với dữ liệu cá nhân tại SKY88

Các quyền của khách hàng đối với dữ liệu cá nhân tại SKY88
Các quyền của khách hàng đối với dữ liệu cá nhân tại SKY88

Khách hàng có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân: Khách hàng có thể yêu cầu SKY88 truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình. Để yêu cầu, khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SKY88.
 • Yêu cầu ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân: Khách hàng có thể yêu cầu SKY88 ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình. Để yêu cầu, khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SKY88.

Làm thế nào để khách hàng bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình?

Khách hàng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách:

 • Sử dụng mật khẩu mạnh: Mật khẩu mạnh phải có ít nhất 12 ký tự
 • Không được chia sẻ thông tin tài khoản và mật khẩu với người khác
 • Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật

Kết luận về chính sách bảo mật tại sky88

Trên đây là toàn bộ thông tin về chính sách bảo mật tại SKY88. Người chơi cần hiểu rõ và nắm chắc nhưng thông tin mà chún tôi đã cung cấp trước khi tạo tài khoản để tránh những rủi ro không đáng có.

Việc hiểu rõ các chính sách bảo mật trước khi đăng ký tài khoản SKY88 sẽ giúp người chơi bảo vệ được thông tin cá nhân, tránh được việc kẻ xấu đánh cắp tài khoản.